השבועון החינוכי לילדים


מקבצי השבוע: חג סוכות
יום חמישי, 16 בספטמבר 2021

להורים שלום
חג סוכות: ושמחת בחגך

השבוע מקבץ חגיגי ומורחב לחג סוכות, יש להדפיסו
באיכות Draft.

"ושמחת בחגך והיית אך שמח": הקמת סוכה הינה
פעילות זמן-איכות חוויתית עם הילדים.

סופשבוע נעים,
צוות החינוך והמחקר - חברת דידקטוס בע"מ
טל': 08-9354088    info@didactus.co.il

 

במקבץ השבועי - (3-4 שנים)


במקבץ חג סוכות לגיל הרך (גיל 3-4):
1 - דף הדרכה להורים
2 - זוגות זהים
3 - חשבון לחג סוכות
4 - ארבעת המינים
5 - מדרש תמונה: סוכות
6 - סידור לפי דגם
7 - דגל לשמחת תורה
 
 
 

במקבץ השבועי - (4-5 שנים)


במקבץ חג סוכות לגיל טרום חובה (גיל 4-5):
1 - דף הדרכה להורים
2 - חשבון לחג סוכות
3 - קבוצות מספרים
4 - מדרש תמונה: סוכות
5 - קישוט לסוכה
6 - סדרו וקשטו את הסוכה
7 - ארבעת המינים
 
 
 

מקבץ מוכנות לכיתה א' (5-6 שנים)

במקבץ חג סוכות - מוכנות לכיתה א' (5-6 שנים):
1 - דף הדרכה להורים
2 - חשבון: תפיסה כמותית
3 - סוכות, אסיף, שמחת תורה
4 - סיפור ברצף
5 - קישוט לסוכה
6 - מצא את ההבדלים
7 - מתיחת קו ישר
 
 
 

מקבץ העשרה לכיתות א'-ב'

במקבץ חג סוכות - העשרה לכיתות א'-ב' (6-8 שנים):
1 - דף הדרכה להורים
2 - מנהגי חג סוכות
3 - ארבעת המינים
4 - חשבון: שרשרת לסוכה
5 - סדר את השורות והעמודות
6 - השלמת מילים
7 - סוכות: מילים מבולבלות
 
 

דידקטוס בע"מ    08-9354088
info@didactus.co.il      www.didactus.co.il